Питання-відповіді

Чи всім емітентам цінних паперів необхідно мати власний веб-сайт?
Так.
Згідно зі ст.78 Закону України "Про акціонерні товариства" обов'язок мати власну веб-сторінку встановлено тільки щодо публічних акціонерних товариств.
Але відповідно до змін у Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок", які нещодавно набули чинності, всі емітенти цінних паперів зобов'язані розміщувати на власному веб-сайті річну (квартальну) регулярну та особливу інформацію.
Таким чином, власний сайт тепер потрібний для кожного емітента цінних паперів.

Як створити власний веб-сайт в конструкторі веб-сайтів emitents.net.ua?
1. Зареєструватись в Емкон.ID та авторизуватись на веб-сайті конструктора (авторизуватись можна також на будь-якому з веб-сайтів Компанії "Емкон", які підтримують роботу з Емкон.ID).
2. На веб-сайті конструктора перейти в розділ "Мої веб-сайти" та далі перейти за посиланням "Додати веб-сайт".
3. Заповнити форму, погодитись з умовами публічного договору про надання в користування інтернет сервісів emitents.net.ua та натиснути на кнопку "Створити веб-сайт".
4. Сплатити рахунок, посилання на який буде виведено на екран після створення веб-сайту. Посилання також буде направлене на адресу електронної пошти, вказану в Емкон.ID.
5. Після створення, веб-сайт буде доступний в мережі Інтернет протягом 3 днів. Після надходження коштів, доступ до веб-сайту в мережі Інтернет буде подовжено на один рік з дня створення. Якщо рахунок не буде сплачено протягом одного місяця з дня його виставлення, веб-сайт буде видалено. До моменту видалення веб-сайту, власник може продовжувати редагувати інформацію, додавати документи, тощо, не зважаючи на недоступність самого веб-сайту в мережі Інтернет.

Коли і в якому порядку потрібно розміщувати особливу та річну (квартальну) регулярну інформацію емітентів цінних паперів, а також статут та інші документи публічного акціонерного товариства?
Емітенти цінних паперів, які розкривають інформацію на фондовому ринку згідно з Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 №1591, повинні розмістити інформацію на власному веб-сайті до моменту її подання до ДКЦПФР.
Емітенти цінних паперів, які розкривають інформацію на фондовому ринку згідно з Положенням про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 22.06.2010 №981, повинні розмістити інформацію на власному веб-сайті до моменту її опублікування в одному з офіційних друкованих видань.
Щодо вимог, статей 77 та 78 Закону України "Про акціонерні товариства", то, на сьогодні, немає нормативно-правових документів НКЦПФР, які би встановлювали порядок та терміни розміщення інформації на власному веб-сайті акціонерного товариства, за виключенням повідомлення про проведення загальних зборів, яке, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", повинно бути розміщене на власній веб-сторінці товариством не менше ніж за 30 днів до дня проведення загальних зборів.

Згідно з Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 року №1591, на титульному аркуші інформації, що подається до НКЦПФР, потрібно вказати адресу сторінки в мережі Інтернет, де розміщена інформація. Яку саме адресу необхідно вказувати?
На веб-сайті, створеному за допомогою конструктора веб-сайтів emitents.net.ua, документи емітентів цінних паперів розміщуються в розділі "Документи", який має адресу http://<субдомен емітента>.emitents.net.ua/ua/docs.
Але, найкраще вказати сторінку групи документів, в якій ця інформація розміщена. Наприклад, особлива інформація розміщуюється в группі "Розкриття інформації"->"Особлива інформація", яка має адресу http://<субдомен емітента>.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27.
Під час заповнення електронної форми інформації, будь ласка, перевірте та вкажить точну адресу сторінки, де розміщено інформацію.